Daňova etika. - Blog pre každéhoPomáhať a chrániť
Lov na zdravý rozum
5.11.2014
Veď som nikoho nezabil
20.11.2014

Daňova etika.

Daňova etika. Slovné spojenie na prvý pohľad vzbudzujúce záujem pracovníkov daňového úradu. No Daňovým úradom by sa dal nazvať aj projekt GINN, s jeho hlavným a asi aj jediným protagonistom pánom Daňom. Samozvaný „self-made man“ investigatívnej žurnalistiky môže na každého pôsobiť ináč.

Tu by sa mohlo pouvažovať, či sa dá spomínaný človek vôbec pokladať za novinára. Novinár by sa stručne dal charakterizovať ako  človek, pracujúci v žurnalistike. Jeho povolaním je zbieranie, overovanie a šírenie informácií. Slovo novinár sa pôvodne používalo pre človeka píšuceho do novín, ale časom sa tento termín rozšíril aj na ľudí publikujúcich v rozhlase, televízii, či na internete.¹

Keďže spomínaný pán splna väčšiu časť tejto charakteristiky, dalo by sa o ňom uvažovať ako o novinárovi. Polemiku by mohol v jeho spojitosti vyvolať pojem overovanie. No ak ešte vystupuje pod hlavičkou Global Investigative News Network, ktorý verejne označil aj ako noviny, nemala by byť pochybnosť o tom, že je novinár.

Ibaže, ako pri každej profesii, tak aj pri profesii novinára existuje nejaký etický kódex. Či je to právnik, lekár, sestrička, policajt, baník, čašník a podobne, aj novinári majú určitú predpísanú formu správania sa. Slovenský syndikát novinárov vydal kódex, v zmysle svetových a európskych kódexov. Uverejnený je aj na stránke.

Teda, človek pracujúci v určitej profesii by sa mal riadiť príslušným etickým kódexom, v opačnom prípade dehonestuje nielen seba, ale aj všetkých ostatných kolegov z rovnakej pracovnej oblasti. Takýto človek by mal byť, tak ako pri porušovaní najvyšších zákonov, postihnutý určitou satisfakciou. Napríklad verejným pranierovaním a vylúčením danej osoby zo svojich radov. Takýmto činom by stratil štatút profesie, ktorú vykonával a akákoľvek následná aktivita v tomto smere by sa už verejnosťou nepovažovala za relevantnú.

K veci. Na portáli Ginn sú uverejňované príspevky, v ktorých sa spomínaný pán, pod zámienkou investigatívnej žurnalistiky, snaží v konečnom dôsledku a všeobecným nadhľadom upútať len na svoju osobu.  Je zaujímavé sledovať, koľko jemu podobných mu skladá za tieto extempore poklony. Ale ľudia sú rôzni. Ako sa u susedov zvykne hovoriť; blbý lidi taky lidi, Pán Bůh je má stejně rád.

Ginn a pán Daňo v jednej osobe uverejňuje svoje žurnalistické video príspevky na internete. Každý má možnosť zhodnotiť jeho profesionálny prístup a dodržiavanie zásad novinárskej etiky.

Príklad. Video, v ktorom mala byť snaha poukázať na aroganciu moci, jej zástupcov, prípadne nezákonné praktiky verejných činiteľov. Po zahliadnutí však väčšina z nás môže zhodnotiť, že tá arogancia tam sršala na opačnom konci. Každý má možnosť to posúdiť a taktiež porovnať so spomínaným novinárskym kódexom.

Skúsme to trochu rozanalyzovať a skonfrontovať tento výkon žurnalistickej praxe aj s nejakými článkami spomínaného novinárskeho kódexu. Obstál by v tomto videu pán Daňo a obhájil by svoju novinársku rolu a česť? Alebo by sa mal nad sebou zamyslieť a zlegitimizovať svoj novinársky prejav.

  1. Článok V. odstavec. 1) novinárskeho kódexu hovorí, že novinár získava textové, zvukové, zvukovoobrazové a obrazové záznamy a podklady pre články a iné diela tak, aby bolo zrejmé, že je novinár a neskrýva svoje celé meno a príslušnosť ku konkrétnemu médiu. Na nahrávanie telefonického rozhovoru vopred upozorní.²

Kde prosím bolo upozornenie, že úvodný telefonický rozhovor ako aj ďalšie sú zaznamenávané? Za ďalšie nejako nevidieť a nepočuť, či tvorca videa vystupuje ako novinár alebo ako súkromná osoba.

  1. Článok III, odstavec 3) Novinár nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé.²

Informácia o nemožnosti sa včasného dostavenia na miesto predvolania vzbudzuje, hlavne z Daňovej mimiky pri jej vyslovení podozrenie, že nie je pravdivá.

  1. Článok II, odstavec 1) Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.²

V nadväznosti na článok III, odst. 1) Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.

Kde tam bola slušnosť? Vyjadrenia a osobné invektíva k príslušníčke polície o jej špinavej bielizni, o vyhodení z práce, osobne postavenie sa do pozície všemohúceho, svojsky pojem spravodlivosti a vynášanie súdov na základe vlastného pohľadu bez dôkladného overenia z nezávislých zdrojov. To je novinárska slušnosť a spravodlivosť?

  1. Článok IV, odst. 3) Novinár nepodnecuje nenávisť, ani diskrimináciu založenú na rase, svetonázore, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, sociálnom postavení, pohlaví či sexuálnej orientácii.²

Nedalo by sa povedať, že spomínané, až prehnané  invektíva voči žene mohli byť prejavom jeho diskriminácie iného pohlavia, tým pádom aj jej podnecovanie? Stav: slobodný, bezdetný.

  1. Článok 3, odst. 15) Novinár sa politicky neangažuje, ak by jeho politická činnosť mohla viesť ku konfliktu záujmov a spochybniť jeho nestrannosť alebo objektivitu.²

Kandidatúra na poslanca Europarlamentu vo voľbách 2014, prípadná kandidatúra na post primátora mesta Humenné v komunálnych voľbách 2014? Tú súd nanešťastie, alebo chvalabohu zrušil.

V krátkosti snáď stačí. Prípadne si každý môže jeho činnosť porovnať so spomínaným kódexom a zistiť, či koná v jeho súlade a či má tým pádom oprávnenie používať status novinára.

Ešte jedná vec. Po zahliadnutí videa a samotného správania sa pána novinára, plného agresivity, hnevu, invektív, osočovania a výsmechu, možno viacerých napadne hľadať alebo prísť na príčinu takého to správania. Toto by bolo snáď dobre prenechať psychológom a psychiatrom. Lebo ako sa píše;

Huntingtonovu chorobu verejnosť až tak nepozná. Mnohí pacienti na začiatku ochorenia môžu vyzerať predráždení, niekedy až agresívni, iní skôr apatickí alebo nadmerne sústrední na seba a svoje potreby, správajú sa skrátka inak ako predtým. Rodina tieto zmeny osobnosti a správania chorého síce vníma, často tým trpí, ale málokedy tieto prejavy hodnotí ako príznaky choroby a pacienti takmer nikdy v týchto fázach ochorenia nevyhľadajú lekára. U pacientov sa môže prejaviť znížená vnímavosť voči potrebám druhých, takpovediac “bezcharakterné” alebo “hrubé” správanie, vrátane napr. krádeží alebo sexuálnych prehreškov, znížený záujem o prácu i o vlastný zovňajšok, náladovosť a zlyhávanie v predtým bežných aktivitách.³

 Ako už v minulosti bolo povedané. Nechcelo sa na nikoho útočiť. Autor aj schvaľuje podobné investigatívne aktivity, no ak sa vymknú bežným spoločenským normám je priam potrebné proti ich aktérom použiť ich vlastné zbrane.

(1) wikipedia.sk;  2)ssn.sk;  3) ineurolog.sk)

Spomínané video 

https://www.youtube.com/watch?v=nFDh6nZ49-c

(993)

Mohlo by zaujímať

JayDee
JayDee
Pohľad na vec má mnoho podôb, no vec je stále tá istá

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tieto stránky používajú súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close