Na čo mám nárok po odchode z PZ »Pomáhať a chrániť
extremista
Cikajte tam kde máte cikať
20.2.2017
Čo znamená byť policajtom
7.4.2017

Na čo mám nárok po odchode z PZ

výsluha pz

Veľa policajtov v súčasnosti zvažuje možnosť odchodu z PZ. Dôvody sú rôzne, no najväčším dôvodom je predovšetkým nezaručená stabilita ich sociálneho zabezpečenia.

Kedysi boli lákadlom policajnej práce výhodné sociálne benefity, či už možnosť skoršieho odchodu do výsluhového dôchodku, dobré výsluhové dôchodky, dobré odstupné, teda odchodné, alebo aj možnosť určitý čas poberať výsluhový príspevok v prípade, že policajt odišiel skôr ako po pätnástich rokoch.

Tieto benefity využili a stále využívajú tí policajti, ktorí od zboru odišli ešte pred zmenou zákona o sociálnom zabezpečení v roku 2013. Pre tých ktorí ostali sa touto zmenou trochu upravili pravidlá a už nemajú nárok na výhody, na ktoré mali v dobe, keď k polícii nastupovali. Týka sa to najmä tých policajtov, ktorí mali pred zmenou zákona odslúžených menej ako 6 rokov. Tým sa automaticky predĺžila doba na nárok výsluhového dôchodku na 25 rokov. Ako aj všetkým, ktorí nastúpili po zmene.

Či táto zmena pre tých, ktorí nastupovali za starých podmienok bola oprávnená alebo nie je ťažko polemizovať. Na takéto verdikty je oprávnený najvyšší alebo ústavný súd, no každopádne by sa dalo diskutovať o význame zásady ex retro non agit.

Na čo má teda policajt, ktorý nastúpil pred rokom 2013 nárok, ak sa rozhodne odísť skôr, ako odslúži 25 rokov?

Všetko je napísané v aktuálnom znení zákona o sociálnom zabezpečení, prechodných ustanoveniach.

Výsluhový príspevok

Policajt, ktorého služobný pomer vznikol pred 1.5.2013 a skončil po 30.4.2013 má odo dňa skončenia služobného pomeru nárok na výsluhový príspevok, ak jeho pomer trval nepretržite:

vysluhovy prispevok

To napr. znamená, ak má policajt odslúžených 8 rokov a pred májom 2013 mal odslúžených 2 roky, má nárok na príspevok. Viac o tom pojednávajú paragrafy 143x a 143y zákona.

Policajti, ktorí nastúpili po 1.5.2013 majú nárok na výsluhový príspevok až po desiatich odslúžených rokoch. Avšak ak sa rozhodnú odísť skôr, vzniká im nárok na podporu v nezamestnanosti, pokiaľ sa zaevidujú na úrade práce. Tá predstavuje zhruba 50% hrubého príjmu po dobu 6 mesiacov. Čo je výhodnejšie, ako prípadný príspevok po 10 rokoch, ktorý by predstavoval 10% z príjmu po dobu jedného roka. A zároveň by mu zanikol nárok na podporu v nezamestnanosti.

Nárok na odchodné

V civilnom žargóne odstupné. V zmysle §143z má policajt, ktorého služobný pomer vznikol pred 1.5.2013 a trvá aj po 30.4.2013 sa nárok na odchodné posudzuje podľa predpisov účinných do 30.4.2013, teda podľa starého znenia zákona. Okrem základu na výpočet odchodného. Teraz to je vo väčšine prípadov priemer platov za celé obdobie oproti predchádzajúcemu priemeru za najlepší rok.

Teda ak policajt nastúpil pred 1.5 2015 mal by mať nárok na odchodné podľa tejto tabuľky. Základ sa už určuje podľa § 143 ac ods.1 súčasného znenia zákona.

odchodné policia

Policajtom po 1.5.2013 vzniká nárok na odchodné až po 13 odslúžených rokoch. Vtedy majú nárok na jednorázové odchodné vo výške 50% základu. Inšpiratívne a motivujúce?

Teda ak policajti stále kalkulujú so sociálnymi výhodami, mali by si to riadne prepočítať. Pretože ak sa rozhodnú odísť po preklenutí určitého obdobia, tak tie sociálne benefity sú v porovnaní s civilným sektorom biedne.

Zákon a jeho benefity sú v súčasnosti písané tak, aby policajtom vznikli adekvátne výhody až po odslúžení 25 rokov. Pokiaľ sa ešte dovtedy nezmení. Čo nie je nemožné.(429)

Mohlo by zaujímať

Danovic
Danovic
Niekedy je lepšie pravdu nevedieť ako byť jej súčasťou

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tieto stránky používajú súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close