Rezignácia: Keď už všetkým „drbe“ »Pomáhať a chrániť

Aj toto môže byť dôvod, keď si policajt, čo ešte má nejaké to zdravé zmýšľanie povie, že fakt stačilo.

Keď ráno cestou do práce premýšľa, či sa mu v službe podarí prichytiť nejakých piatich šoférov bez bezpečnostného pásu, telefonujúcich alebo bez zapálených svetiel a zároveň, či sa mu podarí od nich vybrať pokutu v hotovosti za tieto priestupky vo výške nariadenej sadzobníkom.

Keď ho pred každou službou nadriadený upozorňuje, aby sa snažil vybrať tých pokút viac, lebo oproti minulému mesiacu, štvrťroku, roku je oddelenie štatisticky v mínuse takým a takým druhom priestupkov a je potrebné to vyrovnať, predbehnúť, ináč budú vyvedené dôsledky v nepriazeň policajtov.

Keď sú vyhlasované policajné dopravno – bezpečnostné akcie „obdeň“ alebo „obnoc“ a pred každou takouto akciou prednesie jej vedúci reč v zmysle; sme tu preto, že sme v robote a do roboty chodíme preto, aby sme zarobili a zarobíme preto, že niečo robíme, teda nechce vidieť, aby po akcii niekto nemal vo výkaze zaznamenanú žiadnu aktivitu, pretože bude vyvodzovať dôsledky. A nikoho nebude zaujímať, že na niektorých predurčených úsekoch výkonu služby je nulová premávka

Keď na takejto policajnej akcii niektorí policajti skrz toho začnú reálne uvažovať, že v rámci zachovania status quo obetujú nejaké peniaze zo svojich a nejakú pokutu zaplatia sami sebe len aby mali výsledok.

Keď vám nadriadený povie, že vás nemá čo zaujímať sociálny status a okolnosti spáchania priestupku a máte ich riešiť v zmysle nariadení a vybrať od nich peniaze aj keby „nemali na suché rožky.“

A keď sú takýto nadriadení do funkcií ustanovovaní bez predošlej praxe, len na základe teoretického vzdelania, známostí, politickej sympatie a následne keď si takýto nadriadení snažia uzurpovať postavenie a autoritu na vyžadovaní dodržiavania nepodstatných nariadení a potom ich nerešpektovania trestajú absurdnými trestami.

Keď títo nadriadení nie sú schopní zastávať svoje postavenie a svoje povinnosti a prácu distribuujú medzi svojich podriadených a následne ich trestajú za jej prípadné neplnenie aj z toho dôvodu, že ju podriadení nevedia vykonať v dôsledku časovej indispozície, kvôli tomu, že si plnia svoje primárne povinnosti.

Keď sa niektorí kolegovia na rovnakej úrovni snažia takýmto nadriadeným v ich prítomnosti strkať do „zadných otvorov“ a v ich neprítomnosti zase hrajú na stranu inú.

Keď sa spomínaní nadriadení nevedia svojich ľudí zastať, postarať sa o nich, ale len slepo plnia príkazy „zhora“. Sú len slepé ovce, ktoré si nevedia zastať ani pozíciu v stáde. V zmysle, „radšej  potopím niekoho podo mnou, ako keby ma mali potopiť tí nado mnou.“  A pritom si neuvedomujú, že postupne nastane čas, keď budú totálne utopení sami sebou.

Alebo keď je pre niektorých kolegov v službe slušný občan, vodič, ktorý nespácha žiadny priestupok vulgárne nazvaným určitým pomenovaním len z toho dôvodu, lebo ho zbytočne zastavil a nemôže ho za nič sankcionovať. Prípadne sa niektorí kolegovia snažia za každú cenu nájsť čo i len najnepatrnejšie nerešpektovanie zákona, len aby si mohli zapísať čiarku a nemuseli stresovať do konca služby.

Keď policajti po službe sedia pri počítači a prepočítavajú si priemery vybratých pokút s odrobenými hodinami a zisťujú, či ešte majú pridať, aby sa pridržiavali k určeným priemerom, ktoré sa z mesiaca na mesiac navyšujú.

Keď idete s niektorými kolegami v civilnom aute mimo služby, trebárs na výlet a ten si počas jazdy všíma a následne nelichotivo pomenúva vodičov, ktorý buď telefonujú, nemajú bezpečnostný pás a pod. a zároveň si neuvedomuje, že ani on nie je pripútaný. Prípadne, keď si o pár minút sám vybavuje počas jazdy telefonát.

Keď policajt dlhé roky pracuje na pozícii a za tie roky má stále rovnaký plat a pritom stále viac povinností, hlavne zbytočnej administratívy. A zároveň nemožnosť postupu vyššie, lebo vie, že postup vyššie by vlastne znamenal ešte nižší plat

Alebo keď spomínaní nadriadení striktne vyžadujú dodržiavanie nariadení a na druhej strane sami väčšinou z nich nerešpektujú bez snahy skrývať to pred svojimi podriadenými.

Proste keď vidí, že čím ďalej viacerým začína takto „drbať“ a nechce aby to časom postihlo aj jeho, aj keď do istej miery už patrične nakazený je. Teda aj takýto všeobecno – subjektívny pohľad utvorí určitý názor, ktorý stvorí myšlienku a tá sa pretaví do skutku podať výpoveď.

(506)

Mohlo by zaujímať

ex-kolega
ex-kolega
niekedy sa človek musí rozhodnúť na základe rôznych okolnosti a rôznych dôvodov a poznatkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tieto stránky používajú súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close