Sadzobník pokút a cvičené opice »Pomáhať a chrániť

Mnohí, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti spáchali nejaký priestupok. A mnohí o tom ani nevedia. Mnohí by možno ani nevedeli, ak by ich pri tom nepristihli policajti. A samozrejme pokutovali.

Priestupky pomenúva Zákon o priestupkoch. V ňom sa môžeme dočítať skoro všetko podstatné. Charakteristiku priestupku, priestupcu a hlavne, aké sankcie nám za patričný priestupok hrozia. Zákon schválil parlament a je jedným z najvyšších právnych noriem štátu, podľa ktorej by mali konať nielen jeho bežní obyvatelia, ale aj jeho vykonávatelia, teda polícia.

Tí pokutujú v rámci jednotlivých paragrafových znení. Lepšie povedané, mali by.

Na svete je ešte tzv. sadzobník pokút, ktorý vydal minister vnútra a má upravovať postup policajtov pri ukladaní pokút a využívaní určitého sadzobníka, ľudovo povedané cenníka, za jednotlivé priestupky.

Tu prichádza na rad otázka, kvôli čomu vydáva ministerstvo zvláštne nariadenie? Toto má v určitom zmysle duplicitnú hodnotu s tým rozdielom, že v zákone, ktorý je vyššia právna norma, sú finančné sankcie za jednotlivé priestupky uvedené väčšinou v určitom rozpätí, kde v sadzobníku je už pre každý priestupok väčšinou daná presná výška sankcie, samozrejme spadajúca pod zákonne rozpätie.

Čo týmto ministerstvo sleduje? Ťažko povedať, no z globálneho hľadiska stavia svojich pracovníkov do pozície -“cvičených opíc”, keď im berie možnosť byť plnohodnotným vykonávateľom zákona. Prečo?

Paragraf 12 Zákona o priestupkoch hovorí: “Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.“

Zjednodušene povedané, policajt na mieste spáchania priestupku určuje sankciu a jej výšku po objektívnom zhodnotení okolností, predchádzajúcich jeho spáchaniu a osoby, ktorá sa ho dopustila.

Na základe čoho teda sadzobník pokút predurčuje výšku sankcie, keď nemá vopred žiadnu vedomosť o týchto okolnostiach? Alebo dáva každému priestupcovi rovnaké charakterove a sociálne znaky?

Popíšme si to na príkladoch.

Priestupkov sa pácha veľa. Najviac na nich štát „kešuje“ v oblasti dopravy. Denne vidíme popri cestách stáť policajtov za radarmi.

Teda, povedzme, že ten istý priestupok spáchajú dvaja rozliční ľudia. Dôchodca na starej Felícii, započúvaný do obľúbeného románu v rádiu, si nevšimol dopravnú značku a prekročil rýchlosť. Mladý fagan, ktorý má po rodičoch všetko, okrem schopnosti poznať hodnotu peňazí, si tú značku všimol, ale nebude dusiť nové BMW. Obom je nameraná rovnaká rýchlosť. Zastaví ich polícia.

a) Budú ich riešiť v rámci zákona a hlavne spomínaného paragrafu, kde zhodnotia okolnosti predchádzajúce vzniku priestupku a charakter osoby ho páchajúcej. Teda budú predovšetkým ľudia a pracovníci, ktorí rozhodujú o sankcii priamo na mieste spáchania, ako tí, ktorí sú priamymi svedkami jeho spáchania a ako tí, čo vedia primerane určiť aj výšku sankcie, ktorá bude adekvátna pre každého z priestupcov.

V rámci zákona dôchodcu „postrašia“ slovami, že nabudúce mu hrozí taká vysoká sankcia. (Budú ho riešiť v zmysle zákona, napomenutím) Ten si to hneď prepočíta s výškou dôchodku a už si bude dávať pozor.

Faganovi udelia v rámci zákona najvyššiu sankciu, keďže sa ešte snaží pri prejednávaní poučovať policajtov o svojich právach a ich právomociach.

b) Policajti sa budú riadiť nariadením ministra vnútra, sadzobníkom pokút a obom priestupcom dajú rovnakú sankciu. Dôchodca sa rozplačefagan rozosmeje. A policajti? Tí prestavajú byť policajtmi a sú z nich cvičené opice, ktoré vykonávajú určité diskutabilné nariadenie, nižšej právnej normy ako zákon.

Tu je potom vhodné položiť si otázku, či nie je lepšie ušetriť na mzdách takýchto policajtov a samotné prejednávanie takýchto priestupkov zautomatizovať? Teraz to nejako prichádza vo výrobných podnikoch do módy. Postavia sa na určite úseky ciest kamery, radary a v prípade zadokumentovania priestupku bude na konci úseku rampa, ktorá priestupcom dovolí pokračovať po vhodení patričnej sumy, podľa cenníka – sadzobníka…

(511)

Mohlo by zaujímať

Danovic
Danovic
Niekedy je lepšie pravdu nevedieť ako byť jej súčasťou

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tieto stránky používajú súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close