Tí, ktorí riadia policajtov »Pomáhať a chrániť
policajný plat
Policajt za všetky drobné
19.10.2016
rezignacia
Rezignácia: Odchádzam od polície
9.11.2016

Tí, ktorí riadia policajtov

V každej pracovnej oblastí fungujú vedúci pracovníci, ktorých v dnešnej dobe nazývame aj manažéri. Ich pracovnou náplňou je vedenie a zabezpečenie bezproblémového chodu pracovného kolektívu za účelom čo najefektívnejšieho plnenia pracovných úloh. Títo ľudia by mali mať na túto činnosť aj požadované predpoklady

Aj polícia má svojich manažérov na rôznych stupňoch riadenia. Medzi najvyšších, teda top manažment môžeme zaradiť prezidenta policajného zboru, viceprezidentov a postupne v hierarchii riadenia sa dostaneme cez riaditeľov prezidiálnych útvarov, krajských riaditeľstiev až po riaditeľov a vedúcich jednotlivých policajných oddelení. A pri nich by sme aj ostali, keďže tí sú priamo zodpovední za výkon služby radových policajtov, ktorých bežne stretávame v uliciach.

Každý človek je nejaký. Každý má svoje chyby a pozitíva. Ako bolo spomínané, vedúci pracovník, manažér by mal mať na výkon svojej funkcie určité predpoklady, to sú jeho pozitíva. A minimum negatív, ktoré pre danú pozíciu nie sú prípustné.

Na základe toho by sme mohli vymenovať tri základne typy manažérov, s ktorými sa v policajnej praxi môžu policajti stretnúť.

Začneme s typom, aký by mal vo všeobecnosti ale aj v konkrétností, v policajnom kontexte, byť. Nazvime ho typ A

Človek, ktorý sa na riadiacu pozíciu dostane postupne a podľa zásluh. Má dostatočnú prax a vedomosti z oblasti, v ktorej má riadiť pracovníkov. To zahŕňa aj dostatočnú znalosť legislatívy, potrebnú zručnosť a obratnosť v rozhodovaní v akomkoľvek smere, znalosť a prehľad vo vykonávaní administratívy ako aj vedieť riadne a včas vykonávať svoje povinnosti atď.

Čo sa týka jeho charakteru, musí sa vedieť vcítiť do problémov kolektívu, vedieť mu alebo jednotlivcom pomôcť a poradiť v pracovnej sfére a niekedy aj vo sfére súkromnej. Kolektív zoceľovať, aby vedel držať spolu, aby sa on aj každý jednotlivec vedel postaviť za každého kolegu a patrične mu pomôcť. Mal by svojich podriadených vedieť správne motivovať a zaslúžene odmeňovať. Organizovať aj mimopracovné aktivity za účelom psycho hygieny a odreagovania sa od možných pracovných problémov, ktoré by sa tam mohli aj ľahšie vyriešiť.

Jednoducho, spokojný kolektív by bol, resp. je odrazom kvality vedúceho typu A.

Prejdime k typu B

Takýto vedúci je pravým opakom typu A. Na svoju pozíciu bol dosadený na základe iných predpokladov a zásluh ako v prvom prípade. Najčastejšie to býva známy známeho, ktorý ma známeho a pod. Vedomosti a prax v oblasti, ktorú má riadiť nemá žiadnu, prípadne len také všeobecné vedomosti, ktoré získal na škole, po ktorej absolvovaní bol ihneď dosadený na riadiacu funkciu.

Taký to manažér hľadá všetky spôsoby, aby sa odbremenil od svojich povinností, ktoré buď vykonávať nevie, alebo sa vykonávať bojí. Toho dôsledkom môže byť delegovanie jeho povinností na svojich podriadených a vyžadovať ich plnenie na základe jeho rozkazu.

Dáva najavo svoju nadriadenosť ukladaním nezmyselných  nariadení, resp. nariadení, ktorých vykonávane nemá dôležitosť a súvis s pracovnou náplňou podriadených a ich nedodržiavanie ukladá tresty v snahe si takto vybudovať autoritu.

Kolektív rozdrobuje a stavia jednotlivcov proti sebe. Vyberá si z podriadeného kolektívu charakterovo jemu podobných za účelom získavania skreslených informácii o ostatných, ktorí sa mu nechcú prispôsobovať. Týchto jednotlivcov aj patrične odmeňuje na úkor spravodlivého odmeňovania ostatných.

Nestará sa o pracovné ani osobné problémy svojich podriadených, len autoritatívne vyžaduje plnenie pracovných úloh a jeho nariadení.

Odrazom kvality takého to manažéra je nespokojný kolektív a častá fluktuácia zamestnancov.

Stručne opíšme aj typ C.

Ten je nejakou kombináciou typu A a typu B. Má nejaké pozitívne stránky spadajúce pod A a nejaké negatívne typu B. Ťažko je presne vymedziť, ktoré sú to, je to individuálne.

Aj typ C je prijateľným manažérom, pokiaľ pozitívne vlastnosti vo veľkej miere prevládajú nad tými negatívnymi.

(403)

Mohlo by zaujímať

Danovic
Danovic
Niekedy je lepšie pravdu nevedieť ako byť jej súčasťou

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tieto stránky používajú súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close